Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymo programa

Baigęs programą gebės dirbti su rankiniais, elektriniais įrankiais. Prižiūrėti nesudėtingus galios ir apšvietimo įrenginius. Skaityti elektros įrenginių valdymo schemas.

2017-11-28
Vilniaus r.
Noriu

Energetinių katilų priežiūros meistro mokymo programa

Būsimieji energetinių katilų priežiūros meistrai mokomi katilų sandaros, veikimo, gamybos, įrengimo ir taisymo, prižiūrėti energetinių katilų kontrolės ir kt.

2017-07-31
Utenos r.
Noriu

Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo...

Būsimieji naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovai mokomi naftos produktų pervežimui, priėmimui ir laikymui naudojamų įrenginių pažinimo, pavojingų darbų ypatumų, naftos talpyklų konstrukcijos pažinimo, naftos eksploatavimo technologijos.

2017-07-31
Vilniaus r.
Noriu

Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa

Būsimieji metalų suvirintojai bei pjaustytojai elektra ir dujomis teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžiagų pažinimo, elektrotechnikos pagrindų, rankinio lankinio dujinio suvirinimo ir dujinio metalų pjovimo įrangos, rankinio lankinio dujinio suvirinimo ir dujinio metalų pjovimo technologijos ir kt.

2017-07-31
Vilniaus r.
Noriu

Liftų elektromechaniko mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti liftų elektromechanikus, mokančius atlikti liftų techninę priežiūrą, remontą, rekonstrukciją, modernizavimą, montavimą, užtikrinti saugų liftų naudojimą, žmonių saugumą liftų patalpų zonoje.

2017-07-12
Vilniaus r.
Noriu

Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus mokymo programa

Mokymo programos tikslas – parengti pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatorių, kuris išmanytų pavojingų technologinių dujų vamzdynų konstrukciją, veikimo principą, priežiūrą. Mokėtų juos saugiai remontuoti, bandyti, prižiūrėti ir naudoti, vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų naudojimo instrukcijų reikalavimais.

2017-06-30
Vilniaus r. Kituose
Noriu

Slėginių vamzdynų operatoriaus mokymo programa

Mokymo programos tikslas – parengti slėginių vamzdynų operatorių, kuris žinotų slėginių vamzdynų konstrukciją, jų veikimo principą, priežiūrai keliamus reikalavimus. Mokėtų juos saugiai valdyti ir naudoti, vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų naudojimo instrukcijų reikalavimais.

2017-06-30
Vilniaus r.
Noriu

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistrus, gebančius eksploatuoti pavojingų medžiagų, naftos ir jos produktų talpyklas, prižiūrėti remonto ir rekonstrukcijos darbus.

2017-06-30
Vilniaus r.
Noriu

Slėginių indų priežiūros meistro mokymo programa

Aptarnauti slėginius indus, atsižvelgiant į jų konstrukciją, veikimą, indų jungimo su kitais įrenginiais tvarką ir būdus, kontrolės, matavimo prietaisų, valdymo ir apsaugos įtaisų reguliavimo ir signalizacijos įrenginių vietas, tikrinimo ir priežiūros tvarką.

2017-06-30
Šiaulių r.
Noriu

Slėginių indų operatoriaus mokymo programa

Būsimieji slėginių indų operatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi įrengti ir saugiai naudoti slėginius indus, juos registruoti ir tikrinti, slėginių indų sudėtinėms dalims keliamų reikalavimų, kontrolės ir matavimo prietaisų, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir kt.

2017-06-30
Šiaulių r.
Noriu

Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti suskystintų dujų degalinės aptarnavimo vadovus, mokančius tinkamai eksploatuoti suskystintųjų dujų degalines ir jų įrenginius.

2017-06-28
Vilniaus r.
Noriu

Pramoginių įrenginių priežiūros meistro mokymo programa

Būsimieji pramoginių įrenginių priežiūros meistrai mokomi savarankiškai, kokybiškai ir saugiai atlikti pramoginių įrenginių techninę priežiūrą, vadovauti jų remontui, rekonstrukcijai, modernizavimui ir montavimui.

2017-05-31
Vilniaus r.
Noriu

Suvirintojas elektra

Būsimieji suvirintojai elektra mokomi metalų pažinimo, brėžinių skaitymo, elektrotechnikos pagrindų, suvirinimo įrenginių, suvirinimo technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, ekonominių žinių ir darbo teisės pagrindų ir kt.
Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami suvirinimo elektra darbų technologijos, darbo priemonių naudojimo ir kt. gebėjimai.

2017-05-30
Vilniaus r.
Noriu

Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa

Būsimieji metalų suvirintojai, bei pjaustytojai elektra ir dujomis užsiėmimuose mokomi medžiagų pažinimo, elektrotechnikos pagrindų, rankinio lankinio dujinio suvirinimo ir dujinio metalų pjovimo įrangos, rankinio lankinio dujinio suvirinimo ir dujinio metalų pjovimo technologijos ir kt.

2017-05-29
Šiaulių r.
Noriu

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistrus, gebančius eksploatuoti pavojingų medžiagų, naftos ir jos produktų talpyklas, prižiūrėti remonto ir rekonstrukcijos darbus.

2017-05-29
Šiaulių r.
Noriu

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistrus, gebančius užtikrinti kėlimo įrenginių darbą, techninį aptarnavimą ir remontą, nustatyti nelaimingų atsitikimų priežastis.

2017-05-24
Vilniaus r. Kituose
Noriu