Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti aukštalipio darbų vadovus, gebančius organizuoti saugius darbus aukštyje, naudojantis reikalingomis priemonėmis darbų bei dirbančiųjų saugumui užtikrinti. Baigusiajam suteikiama teisė vadovauti aukštalipio darbams.

2018-11-30
Vilniaus r.
Noriu

Aukštalipio darbų vadovas

Būsimieji aukštalipio darbų vadovai teoriniuose užsiėmimuose mokomi darbų vadovo pareigų ir teisių, kenksmingų faktorių ir rizikos veiksnių, psichologinių ir fiziologinių faktorių veikiančių žmogų aukštyje, darbų organizavimo, naudojant alpinizmo techniką, apsauginių priemonių, dirbant aukštyje, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir kt.

2018-11-30
Vilniaus r.
Noriu

Apdailininko mokymo programa

Būsimieji apdailininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi bendrųjų statybos darbų technologijos pažinimo, grindų įrengimo darbų technologijos, paaukštinimo įrengimo technologijos, tinkavimo, plytelių klojimo, dažymo ir tapetavimo technologijos, apšiltinimo, ir pakabinamų lubų įrengimo darbų technologijos.

2018-11-30
Vilniaus r.
Noriu

Tiltinių kranų operatoriaus mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti tiltinio krano mašinistą, gebantį valdyti tiltinius kranus, kranus pakraunant, iškraunant, perkeliant ir sandėliuojant krovinius, techniškai prižiūrėti tiltinius kranus ir dalyvauti juos remontuojant.

2018-11-30
Vilniaus r.
Noriu

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C)...

Būsimieji garo (iki 0,07 MPa) ir vandens šildymo (iki 115°C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūrikai mokomi katilinės įrengimo, katilinės įrenginių eksploatavimo ir priežiūros, darbuotojų saugos darbe ir aplinkosaugos reikalavimų.

2018-11-30
Šiaulių r.
Noriu

Automobilių keltuvo operatoriaus mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti automobilių keltuvo operatorius, gebančius keltuvu kelti ir nuleisti automobilį, patikrinti, ar automobilis stabiliai laikosi ant keltuvo automobilių laikiklių.

2018-11-30
Šiaulių r.
Noriu

Suvirintojas elektra ir dujomis

Būsimieji metalų suvirintojai bei pjaustytojai elektra ir dujomis mokomi medžiagų pažinimo, elektrotechnikos pagrindų, rankinio lankinio dujinio suvirinimo ir dujinio metalų pjovimo įrangos, rankinio lankinio dujinio suvirinimo ir dujinio metalų pjovimo technologijos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta realioje darbo aplinkoje. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami detalių paruošimo suvirinimui, darbo vietos pasiruošimo ir kt. gebėjimai.
Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.

2018-11-30
Vilniaus r.
Noriu

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos...

Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė bazė. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos bei jų prevencija. Gaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros organizavimas įmonėje.

2018-11-30
Panevėžio r.
Noriu

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų...

Būsimieji šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovai mokomi darbų vadovo pareigų ir teisių, dirbančiųjų mokymo atestavimo ir instruktavimo tvarkos.Darbų saugos teisinių klausimų, šulinių, kolektorių ir kitų požeminių statinių, uždarų talpyklų paskirties, gamtosaugos reikalavimų požeminiams statiniams ir jų eksploatavimui.

2018-11-30
Vilniaus r.
Noriu

Suvirintojas elektra TIG būdu

Mokymo programa skirta parengti specialistą, gebantį suvirinti metalo konstrukcijas, detales, vamzdyno sistemas visose erdvinėse padėtyse, išpjauti deguonimi, degiosiomis dujomis arba elektrolankiniu būdu, reikiamas metalines detales ir ruošinius,

2018-11-29
Vilniaus r.
Noriu

Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo,...

Siekiant šių tikslų asmenys, kurie bus atsakingi už katilinės priežiūrą, mokomi automatizuotų katilų konstrukcijos pažinimo ir veikimo principų, techninio katilinės patikrinimo atlikimo, katilinės priežiūros ypatumų, matavimo prietaisų pažinimo, katilinės dujų įrenginių pažinimo, skysto kuro ūkio eksploatavimo technologijos, darbuotojų saugos darbe ir sveikatos žinių pagrindų.

2018-11-29
Vilniaus r.
Noriu

TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti TR1 kategorijos traktorininkus, gebančius vairuoti iki 60 kW variklio galios ratinius žemės ir miškų ūkio traktorius bei vikšrinius traktorius ir traktorių junginius su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktorius su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.).

2018-11-29
Vilniaus r.
Noriu

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbo saugos darbdavio įgalioto asmens...

Darbdavio ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje, atsakomybė. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo ir vidinės kontrolės organizavimo įmonėje bendrieji principai. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos bei jų prevencija. Socialinis dialogas. Kolektyviniai darbo santykiai.

2018-11-29
Vilniaus r. Kituose
Noriu

Kėlimo įrenginių šaltkalvio-montuotojo mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti keliamųjų kranų šaltkalvius, gebančius aptarnauti kėlimo kranus.

2018-11-28
Noriu

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus mokymo programa

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus mokymo programos tikslas – išmokyti darbuotoją saugiai valdyti (naudoti) krovimo kraną, t. y. išmokyti kokybiškai, pagal technologiją ir reikalavimus, saugiais darbo metodais prižiūrėti, patikrinti krovimo kraną, užtikrinti saugų, atliekančio įvairius krovinių krovimo bei sandėliavimo darbus, krano valdymą.

2018-11-28
Vilniaus r.
Noriu

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymo programa

Būsimieji elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi specialiosios technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių pagrindų, aplinkosaugos, medžiagų pažinimo ir techninės mechanikos.

2018-11-28
Šiaulių r.
Noriu

Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa

Būsimieji automobilinių krautuvų vairuotojai mokomi specialiosios technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių pagrindų, aplinkosaugos, medžiagų pažinimo, techninės mechanikos ir kitų dalykų.

2018-11-28
Šiaulių r.
Noriu

Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programa

Saugiai dirbti darbus nuo paaukštinimo įtaisų. Sumontuoti ir demontuoti pastolius. Sumontuoti ir įtvirtinti aukštalipio darbams naudojamas priemones. Kopti į stiebus, nusileisti, atlikti darbus kybant.

2018-11-28
Šiaulių r.
Noriu

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos...

Mokymo programos tikslas - darbdavių įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse, žinoti darbdavio pareigas ir teises. Užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, darbuotojo pareigas ir teises, siekiant apsisaugoti nuo traumų ir profesinių ligų. Darbuotojų, nukentėjusių nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, socialines garantijas.

2018-11-28
Noriu

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbų saugos ir sveikatos...

Mokymo programos tikslas – darbdaviams, jiems atstovaujantiems asmenims suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse, nurodytose Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatuose.

2018-11-28
Vilniaus r.
Noriu