Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojus (traktorininkus), gebančius savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti su savaeigėmis kelių tiesimo, statybos darbų bei žemės statinių priežiūros mašinomis, laikantis nustatytų technologinių reikalavimų.

2018-03-22
Kauno r. Kituose
Noriu

Naftos produktų degalinės operatoriaus mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti naftos produktų degalinės operatorius, gebančius saugiai priimti ir išduoti naftos produktus ir bioproduktus, pildyti degalų ir kitų prekių apskaitos dokumentus, dirbti kasos aparatu, prižiūrėti degalų įpylimo kolonėles, talpyklas ir kitus degalinės įrengimus.

2018-02-05
Panevėžio r.
Noriu

Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais, mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti asmenis, kurie žinotų asbesto kenksmingumą žmogaus sveikatai. Asbesto ir jo gaminių mechanines, fizines savybes ir sugebėtų saugiai dirbti, apsaugant savo ir aplinkinių sveikatą nuo kenksmingo asbesto ir jo gaminių poveikio.

2018-01-30
Vilniaus r.
Noriu

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymo programa

Baigęs programą gebės dirbti su rankiniais, elektriniais įrankiais. Prižiūrėti nesudėtingus galios ir apšvietimo įrenginius. Skaityti elektros įrenginių valdymo schemas.

2017-11-28
Vilniaus r.
Noriu

Energetinių katilų priežiūros meistro mokymo programa

Būsimieji energetinių katilų priežiūros meistrai mokomi katilų sandaros, veikimo, gamybos, įrengimo ir taisymo, prižiūrėti energetinių katilų kontrolės ir kt.

2017-07-31
Utenos r.
Noriu

Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo...

Būsimieji naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovai mokomi naftos produktų pervežimui, priėmimui ir laikymui naudojamų įrenginių pažinimo, pavojingų darbų ypatumų, naftos talpyklų konstrukcijos pažinimo, naftos eksploatavimo technologijos.

2017-07-31
Vilniaus r.
Noriu

Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis mokymo programa

Būsimieji metalų suvirintojai bei pjaustytojai elektra ir dujomis teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžiagų pažinimo, elektrotechnikos pagrindų, rankinio lankinio dujinio suvirinimo ir dujinio metalų pjovimo įrangos, rankinio lankinio dujinio suvirinimo ir dujinio metalų pjovimo technologijos ir kt.

2017-07-31
Vilniaus r.
Noriu

Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa

Mokymų metu mokosi: laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, skaityti eskizus, nesudėtingus brėžinius ir schemas. Sudaryti lakštinių medžiagų supjaustymo schemas. Apskaičiuoti reikalingą medienos, žaliavos kiekį ruošiniui pagaminti.

2017-07-31
Šiaulių r.
Noriu

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo...

Mokymo programos tikslai yra atnaujinti vairuotojo, vežančio krovinius, žinias ir gebėjimus, kurie atitiktų mokslo ir technikos keliamus reikalavimus - išmanytų racionalaus ir ekonomiško vairavimo, krovinių vežimo saugos taisykles, sveikatos, kelių eismo, kurių privaloma laikytis vežant bei pakraunant (iškraunant) krovinius.

2017-07-12
Vilniaus r.
Noriu

Liftų elektromechaniko mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti liftų elektromechanikus, mokančius atlikti liftų techninę priežiūrą, remontą, rekonstrukciją, modernizavimą, montavimą, užtikrinti saugų liftų naudojimą, žmonių saugumą liftų patalpų zonoje.

2017-07-12
Vilniaus r.
Noriu

Skardininko mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti skardininkus, gebančius savarankiškai skardinti palanges, atlikti stogo dengimo skarda darbus, gaminti ir pritvirtinti lietvamzdžius, stoglovius, fasono detales, atlikti parapetų, karnizų, stogelių, stoglangių skardinimo darbus.
 

2017-07-08
Vilniaus r.
Noriu

Pastolių įrenginių montuotojo mokymo programa

Pagal LR vyriausybės nutarimą, darbuotojai, kurie dirba aukštyje, t.y. naudoja keltuvus, montuoja pastolius ar vaikšto jais, privalo išklausyti kursus ir turėti tai įrodantį pažymėjimą. Kursų programa supažindina su pagrindiniais keltuvų tipais, jų veikimo principais, specifikacijomis bei saugiu naudojimu. Suteikia galimybę montuoti pastolius, ne aukštesnius kaip 5 m.

2017-06-30
Vilniaus r.
Noriu

Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus mokymo programa

Mokymo programos tikslas – parengti pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatorių, kuris išmanytų pavojingų technologinių dujų vamzdynų konstrukciją, veikimo principą, priežiūrą. Mokėtų juos saugiai remontuoti, bandyti, prižiūrėti ir naudoti, vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų naudojimo instrukcijų reikalavimais.

2017-06-30
Vilniaus r. Kituose
Noriu

Slėginių vamzdynų operatoriaus mokymo programa

Mokymo programos tikslas – parengti slėginių vamzdynų operatorių, kuris žinotų slėginių vamzdynų konstrukciją, jų veikimo principą, priežiūrai keliamus reikalavimus. Mokėtų juos saugiai valdyti ir naudoti, vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų naudojimo instrukcijų reikalavimais.

2017-06-30
Vilniaus r.
Noriu

Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti savaeigio platforminio keltuvo operatorių, gebantį prižiūrėti ir saugiai valdyti savaeigį platforminį keltuvą, aukštai vykdant statybos remonto, apdailos, montavimo, ir kitus darbus.

2017-06-30
Vilniaus r.
Noriu

Pastatų apšiltintojo mokymo programa

Būsimieji pastatų apšiltintojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžiagų pažinimo, brėžinių supratimo ir skaitymo, pastatų konstrukcijų pažinimo, apšiltinimo darbų technologijų išmanymo, šiluminės fizikos, aukštalipio darbų, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir kt.

2017-06-30
Vilniaus r.
Noriu

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistrus, gebančius eksploatuoti pavojingų medžiagų, naftos ir jos produktų talpyklas, prižiūrėti remonto ir rekonstrukcijos darbus.

2017-06-30
Vilniaus r.
Noriu

Sienų dažytojo-dekoratoriaus mokymo programa

Baigęs mokymo programą galės: eskizuoti dekoruojamą sieną. Parinkti sienų dekoravimo medžiagas. Atlikti sienų dekoratyvinį dažymą pagal projektą. Saugiai dirbti. Skaičiuoti medžiagų ir atliktų darbų kiekius.

2017-06-30
Šiaulių r.
Noriu

Plataus profilio liftininko mokymo programa

Plataus profilio liftininkų mokymo programa skirta rengti plataus profilio liftininkus, gebančius prižiūrėti ir valdyti keleivinius, krovininius, keleivinius ir krovininius, ligoniams transportuoti skirtus liftus, išlaipinti keleivius iš dėl gedimo sustojusios lifto kabinos.

2017-06-30
Vilniaus r.
Noriu

Slėginių indų priežiūros meistro mokymo programa

Aptarnauti slėginius indus, atsižvelgiant į jų konstrukciją, veikimą, indų jungimo su kitais įrenginiais tvarką ir būdus, kontrolės, matavimo prietaisų, valdymo ir apsaugos įtaisų reguliavimo ir signalizacijos įrenginių vietas, tikrinimo ir priežiūros tvarką.

2017-06-30
Šiaulių r.
Noriu