Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

2018-11-28

Vilniaus r.

Mokymo programos tikslas – darbdaviams, jiems atstovaujantiems asmenims suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse, nurodytose Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatuose.

Asmenys, baigę mokymo programą ir atestuoti: žinos teisės aktų, reglamentuojančių darbo teisę reikalavimus. Išmanys darbuotojų sveikatos priežiūros organizavimo principus. Gebės organizuoti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų rengimą, pildyti dokumentus, susijusius su įmonės darbuotojų sauga ir sveikata, tirti nelaimingus atsitikimus, incidentus, parengti dokumentus profesinių ligų tyrimui, registruoti įmonėje nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas.