Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, mokymo programa

2018-11-28

Mokymo programos tikslas - darbdavių įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse, žinoti darbdavio pareigas ir teises. Užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, darbuotojo pareigas ir teises, siekiant apsisaugoti nuo traumų ir profesinių ligų. Darbuotojų, nukentėjusių nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, socialines garantijas.

Asmenys, baigę mokymo programą išmanys darbuotojų saugos ir sveikatos teisinį reguliavimą, gebės praktiškai įgyvendinti teisės aktų nuostatas. Žinos kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, jų naudojimo reikalavimus. Gebės konsultuoti darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos, darbo sąlygų ir darbo aplinkos gerinimo klausimais.