Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa

2018-12-05

Vilniaus r.

Mokymo programos tikslas – suteikti asmenims, besimokantiems kėlimo įrenginių priežiūros meistrais, reikiamų žinių apie kėlimo mašinas ir gebėjimų įgyvendinti Kėlimo kranų naudojimo taisyklėse, nustatytus įrenginio gamintojo keliamus eksploatavimo reikalavimus. Užtikrinti saugų darbą su techniškai tvarkingais kėlimo įrenginiais.

Asmenys, baigę mokymo programą: žinos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatų, techninių reglamentų, norminių teisės aktų pagrindinius keliamus reikalavimus. Supras kėlimo įrenginių priežiūros organizavimo Lietuvos Respublikoje ir įmonėse tvarką, prižiūrinčio personalo atestavimo ir skyrimo tvarką. Išmanys kėlimo įrenginių pagrindines technines charakteristikas, konstrukciją, veikimo principą, kranų saugos įtaisus.