Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programa

2018-12-17

Šiaulių r.

Kranų darbų vadovo mokymo programos tikslas - suteikti asmenims, besimokantiems kėlimo kranų darbo vadovais, žinių apie kėlimo įrenginius ir praktinių gebėjimų, vadovaujantis gamintojo pateiktais kėlimo kranų naudojimo dokumentais. Užtikrinti darbo su kranu objekte planavimą, organizavimą, koordinavimą, vykdymą ir priežiūrą, siekiant užtikrinti saugų įrenginių darbą, išvengiant kranų avarijų, nelaimingų atsitikimų.  

Asmenys, baigę mokymo programą ir atestuoti: žinos pagrindines Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas, techninių reglamentų, būtinus žinoti   organizuojant darbą su kėlimo kranais. Kėlimo įrenginių priežiūros organizavimo Lietuvos Respublikoje ir įmonėse tvarką, prižiūrinčio personalo atestavimo ir skyrimo tvarką. Išmanys kėlimo kranų konstrukciją, pagrindinius techninius duomenis, kranų saugos įtaisus, įrangą. Žinos reikalavimus darbų vykdymo projektui parengti ir krovinių kėlimo technologijos aprašui sudaryti.