Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo mokymo programa

2017-07-31

Vilniaus r.

Būsimieji naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovai mokomi naftos produktų pervežimui, priėmimui ir laikymui naudojamų įrenginių pažinimo, pavojingų darbų ypatumų, naftos talpyklų konstrukcijos pažinimo, naftos eksploatavimo technologijos.

1. Organizuoti darbus pagal darbuotojų saugos ir sveikatos normatyvinių dokumentų reikalavimus. 2. Organizuoti darbus vadovaujantis cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo ir kitų norminių dokumentų reikalavimais. 3. Pildyti saugos duomenų lapus. 4. Organizuoti avarijų lokalizavimą, likvidavimą ir gaisrų gesinimą. 5. Nustatyti ir įvertinti riziką darbe ir imtis prevencijos priemonių savo kompetencijos ribose.