Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus mokymo programa

2017-06-30

Vilniaus r., Utenos r.

Mokymo programos tikslas – parengti pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatorių, kuris išmanytų pavojingų technologinių dujų vamzdynų konstrukciją, veikimo principą, priežiūrą. Mokėtų juos saugiai remontuoti, bandyti, prižiūrėti ir naudoti, vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų naudojimo instrukcijų reikalavimais.

Asmenys, baigę mokymo programą ir atestuoti: žinos, kaip klasifikuojamos pavojingos dujos bei vamzdynų kategorijas, priklausomai nuo dujų slėgio, žinos prižiūrimų vamzdynų technologinę schemą. Išmanys vamzdynų armatūrą, pagalbinius saugos ir slėginius įtaisus bei jų priežiūrą. Gebės atpažinti užrašus ant vamzdynų, žinos, kaip atlikti vamzdynų stiprumo, sandarumo bandymus, mokės nustatyti vamzdynų defektus, žinos, kaip paruošti slėginį vamzdyną remontui, atjungti ir prijungti slėginius vamzdynus.