Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Slėginių vamzdynų operatoriaus mokymo programa

2017-06-30

Vilniaus r.

Mokymo programos tikslas – parengti slėginių vamzdynų operatorių, kuris žinotų slėginių vamzdynų konstrukciją, jų veikimo principą, priežiūrai keliamus reikalavimus. Mokėtų juos saugiai valdyti ir naudoti, vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų naudojimo instrukcijų reikalavimais.

Asmenys, baigę mokymo programą ir atestuoti: žinos slėginių vamzdynų kategorijas, atsižvelgiant į darbinius parametrus (slėgį, temperatūrą, vamzdžio skersmenį). Išmanys pavojingų technologinių dujų vamzdynų kontrolės, matavimo priemones ir automatikos sistemas. Gebės skaityti užrašus ant vamzdynų, žinos vamzdynų stiprumo ir sandarumo bandymo tvarką, žinos, kaip slėginį vamzdyną paruošti remontui, kaip atjungti ir prijungti slėginius vamzdynus, gebės nustatyti vamzdynų defektus.