Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose...

Būsimieji darbininkai, vykdantys grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose mokomi žemės kasimo ir gatvių dangos apsaugos taisyklių. Žemės kasimo darbų pavojingoje aplinkoje, saugių žemės kasimo ir tvirtinimo darbų atlikimo. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, transporto bei statybos mechanizmų judėjimo šalia iškasų reikalavimų .

2018-12-21
Vilniaus r. Kituose
Noriu

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės...

Mokymo programos tikslas – asmenims, siekiantiems tapti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais, suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinėms priemonėms įmonėje praktiškai ir savarankiškai įgyvendinti (organizuoti) III grupės ekonominės veiklos rūšių.

2018-12-21
Vilniaus r.
Noriu

Darbininkas, dirbantis aukštalipių darbus

Būsimieji darbininkai, dirbsiantys aukštalipių darbus, teoriniuose užsiėmimuose mokomi paaukštinimo, apsaugos nuo kritimo priemonių, alpinizmo įrangos, aukštalipių darbų organizavimo, pastolių montavimo ir demontavimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir darbo teisės ir kt.

2018-12-21
Panevėžio r.
Noriu

Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti aukštalipio darbų vadovus, gebančius organizuoti saugius darbus aukštyje, naudojantis reikalingomis priemonėmis darbų bei dirbančiųjų saugumui užtikrinti. Baigusiajam suteikiama teisė vadovauti aukštalipio darbams.

2018-12-17
Šiaulių r.
Noriu

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinė sauga

Supažindinti su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

2018-12-12
Panevėžio r.
Noriu

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose,...

Būsimieji darbininkai, dirbsiantys šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, mokomi vykdomo darbo organizavimo ypatumų, požeminių statinių, šulinių, kamerų, kolektorių paskirties, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, įrenginių saugaus eksploatavimo taisyklių. Saugaus darbo organizavimo šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose statiniuose.

2018-11-30
Vilniaus r.
Noriu

Įmonių, įstaigų ir organizacijų priešgaisrinė sauga

Supažindinti su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

2018-11-30
Šiaulių r.
Noriu

Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti aukštalipio darbų vadovus, gebančius organizuoti saugius darbus aukštyje, naudojantis reikalingomis priemonėmis darbų bei dirbančiųjų saugumui užtikrinti. Baigusiajam suteikiama teisė vadovauti aukštalipio darbams.

2018-11-30
Vilniaus r.
Noriu

Aukštalipio darbų vadovas

Būsimieji aukštalipio darbų vadovai teoriniuose užsiėmimuose mokomi darbų vadovo pareigų ir teisių, kenksmingų faktorių ir rizikos veiksnių, psichologinių ir fiziologinių faktorių veikiančių žmogų aukštyje, darbų organizavimo, naudojant alpinizmo techniką, apsauginių priemonių, dirbant aukštyje, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir kt.

2018-11-30
Vilniaus r.
Noriu

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos...

Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė bazė. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos bei jų prevencija. Gaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros organizavimas įmonėje.

2018-11-30
Panevėžio r.
Noriu

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų...

Būsimieji šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovai mokomi darbų vadovo pareigų ir teisių, dirbančiųjų mokymo atestavimo ir instruktavimo tvarkos.Darbų saugos teisinių klausimų, šulinių, kolektorių ir kitų požeminių statinių, uždarų talpyklų paskirties, gamtosaugos reikalavimų požeminiams statiniams ir jų eksploatavimui.

2018-11-30
Vilniaus r.
Noriu

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbo saugos darbdavio įgalioto asmens...

Darbdavio ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje, atsakomybė. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo ir vidinės kontrolės organizavimo įmonėje bendrieji principai. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos bei jų prevencija. Socialinis dialogas. Kolektyviniai darbo santykiai.

2018-11-29
Vilniaus r. Kituose
Noriu

Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programa

Saugiai dirbti darbus nuo paaukštinimo įtaisų. Sumontuoti ir demontuoti pastolius. Sumontuoti ir įtvirtinti aukštalipio darbams naudojamas priemones. Kopti į stiebus, nusileisti, atlikti darbus kybant.

2018-11-28
Šiaulių r.
Noriu

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos...

Mokymo programos tikslas - darbdavių įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse, žinoti darbdavio pareigas ir teises. Užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, darbuotojo pareigas ir teises, siekiant apsisaugoti nuo traumų ir profesinių ligų. Darbuotojų, nukentėjusių nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, socialines garantijas.

2018-11-28
Noriu

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbų saugos ir sveikatos...

Mokymo programos tikslas – darbdaviams, jiems atstovaujantiems asmenims suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse, nurodytose Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatuose.

2018-11-28
Vilniaus r.
Noriu

Darbininkas, dirbantis aukštalipių darbus

Būsimieji darbininkai, dirbsiantys aukštalipių darbus, mokomi paaukštinimo, apsaugos nuo kritimo priemonių, alpinizmo įrangos, aukštalipių darbų organizavimo, pastolių montavimo ir demontavimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir darbo teisės ir kt.

2018-11-28
Šiaulių r.
Noriu

Darbininkas, dirbantis aukštalipių darbus

Būsimieji darbininkai, dirbsiantys aukštalipių darbus, teoriniuose užsiėmimuose mokomi paaukštinimo, apsaugos nuo kritimo priemonių, alpinizmo įrangos, aukštalipių darbų organizavimo, pastolių montavimo ir demontavimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir darbo teisės ir kt.

2018-11-23
Vilniaus r.
Noriu

Pastolių įrenginių montuotojo mokymo programa

Pagal LR vyriausybės nutarimą, darbuotojai, kurie dirba aukštyje, t.y. naudoja keltuvus, montuoja pastolius ar vaikšto jais, privalo išklausyti kursus ir turėti tai įrodantį pažymėjimą. Kursų programa supažindina su pagrindiniais keltuvų tipais, jų veikimo principais, specifikacijomis bei saugiu naudojimu. Suteikia galimybę montuoti pastolius, ne aukštesnius kaip 5 m.

2017-06-30
Vilniaus r.
Noriu

Platforminių kėlimo įrenginių darbo vadovo mokymo programa

Suteikiama teisė dirbti platforminių kėlimo įrenginių darbo vadovu.  Mokymo programos tikslas – suteikti asmenims, ketinantiems tapti platforminių kėlimo įrenginių darbo vadovais, žinių apie platforminius kėlimo įrenginius ir gebėjimų, vadovaujantis gamintojo pateiktais įrenginių naudojimo dokumentais.

2017-06-30
Vilniaus r.
Noriu

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus mokymo programa

Programos turinys: iš platformos (lopšio) valdomi mašininės pavaros kabamieji bei pastatomieji platforminiai įrenginiai, jų veikimo principai ir sauga. „Mobiliosios kėlimo platformos”.

2017-05-30
Šiaulių r.
Noriu