Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Krautuvų vairuotojo mokymo programa. Eksternas

Pagal šią programą yra ruošiami krautuvų vairuotojai, kurie gali dirbti įvairaus tipo krautuvais. Krautuvas – tai speciali mašina su vidaus degimo arba elektriniu varikliu, skirta pakelti, nuleisti ir/arba transportuoti įvairius krovinius. Vidaus degimo varikliai gali dirbti naudodami benziną, dyzeliną arba dujinius degalus.

2018-11-26
Panevėžio r.
Noriu

Krautuvų vairuotojo mokymo programa

Pagal šią programą yra ruošiami krautuvų vairuotojai, kurie gali dirbti įvairaus tipo krautuvais. Krautuvas – tai speciali mašina su vidaus degimo arba elektriniu varikliu, skirta pakelti, nuleisti ir/arba transportuoti įvairius krovinius.

2018-11-07
Panevėžio r.
Noriu

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa, turintiems...

Mokymo programa skirta parengti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojus (traktorininkus), gebančius savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti su savaeigėmis kelių tiesimo, statybos darbų bei žemės statinių priežiūros mašinomis, laikantis nustatytų technologinių reikalavimų.

2018-03-31
Vilniaus r. Kituose
Noriu

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus mokymo programa

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus mokymo programos tikslas – išmokyti darbuotoją saugiai valdyti (naudoti) krovimo kraną, t. y. išmokyti kokybiškai, pagal technologiją ir reikalavimus, saugiais darbo metodais prižiūrėti, patikrinti krovimo kraną, užtikrinti saugų, atliekančio įvairius krovinių krovimo bei sandėliavimo darbus, krano valdymą.

2018-12-21
Panevėžio r.
Noriu

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programa

Autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojo mokymo programa skirta parengti autotransporto priemonių elektros įrengimų taisytojus, gebančius dirbti su automobilio elektros įrengimų sistemomis, sutaisyti ir sureguliuoti mazgus ir agregatus, atlikti automobilio remonto ir techninės priežiūros darbus.

2018-12-21
Vilniaus r.
Noriu

Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio mokymo programa

Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio mokymo programa skirta rengti autotransporto priemonių remonto šaltkalvius, gebančius atlikti automobilio mazgų, agregatų remonto ir techninės priežiūros darbus.
 

2018-12-21
Vilniaus r.
Noriu

Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programa

Kranų darbų vadovo mokymo programos tikslas - suteikti asmenims, besimokantiems kėlimo kranų darbo vadovais, žinių apie kėlimo įrenginius ir praktinių gebėjimų, vadovaujantis gamintojo pateiktais kėlimo kranų naudojimo dokumentais. Užtikrinti darbo su kranu objekte planavimą, organizavimą, koordinavimą, vykdymą ir priežiūrą, siekiant užtikrinti saugų įrenginių darbą, išvengiant kranų avarijų, nelaimingų atsitikimų.  

2018-12-17
Šiaulių r.
Noriu

TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti TR2 kategorijos traktorininkus, gebančius dirbti 60 kW arba didesnės variklio galios ratiniais žemės ir miškų ūkio traktoriais, vikšriniais traktoriais ir traktorių junginiais su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriais su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais).

2018-12-16
Kauno r. Kituose
Noriu

Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa

Būsimieji automobilinių krautuvų vairuotojai mokomi specialiosios technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių pagrindų, aplinkosaugos, medžiagų pažinimo, techninės mechanikos ir kitų dalykų.

2018-12-07
Panevėžio r.
Noriu

Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa

Mokymo programos tikslas – suteikti asmenims, besimokantiems kėlimo įrenginių priežiūros meistrais, reikiamų žinių apie kėlimo mašinas ir gebėjimų įgyvendinti Kėlimo kranų naudojimo taisyklėse, nustatytus įrenginio gamintojo keliamus eksploatavimo reikalavimus. Užtikrinti saugų darbą su techniškai tvarkingais kėlimo įrenginiais.

2018-12-05
Vilniaus r.
Noriu

Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa.

Būsimieji automobilinių krautuvų vairuotojai mokomi specialiosios technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių pagrindų, aplinkosaugos, medžiagų pažinimo, techninės mechanikos ir kitų dalykų.

2018-12-04
Noriu

Automobilinio krano operatoriaus mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti automobilinio krano mašinistus, gebančius valdyti automobilinius kranus, atliekant pakrovimo, iškrovimo, krovinių perkėlimo, transportavimo, montavimo ir sandėliavimo darbus, aptarnaujant sandėliavimo aikšteles ir statomus objektus.

2018-12-04
Vilniaus r.
Noriu

Krautuvų vairuotojo mokymo programa.

Po mokymų gebės vežti krovinius įmonės viduje ir teritorijoje. Parinkti krautuvą pagal darbų pobūdį. Atlikti krovinių iškrovimą-pakrovimą. Nustatyti krovinių svorį. Taikyti norminius dokumentus, susijusius su darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos reikalavimais. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiąjam.

2018-12-04
Vilniaus r. Kituose
Noriu

Tiltinių kranų operatoriaus mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti tiltinio krano mašinistą, gebantį valdyti tiltinius kranus, kranus pakraunant, iškraunant, perkeliant ir sandėliuojant krovinius, techniškai prižiūrėti tiltinius kranus ir dalyvauti juos remontuojant.

2018-11-30
Vilniaus r.
Noriu

TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti TR1 kategorijos traktorininkus, gebančius vairuoti iki 60 kW variklio galios ratinius žemės ir miškų ūkio traktorius bei vikšrinius traktorius ir traktorių junginius su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktorius su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.).

2018-11-29
Vilniaus r.
Noriu

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymo programa

Būsimieji elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi specialiosios technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių pagrindų, aplinkosaugos, medžiagų pažinimo ir techninės mechanikos.

2018-11-28
Šiaulių r.
Noriu

Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa

Būsimieji automobilinių krautuvų vairuotojai mokomi specialiosios technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių pagrindų, aplinkosaugos, medžiagų pažinimo, techninės mechanikos ir kitų dalykų.

2018-11-28
Šiaulių r.
Noriu

TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti TR2 kategorijos traktorininkus, gebančius dirbti 60 kW arba didesnės variklio galios ratiniais žemės ir miškų ūkio traktoriais, vikšriniais traktoriais ir traktorių junginiais su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriais su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais).

2018-11-22
Vilniaus r. Kituose
Noriu

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymo programa

Būsimieji elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi specialiosios technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių pagrindų, aplinkosaugos, medžiagų pažinimo ir techninės mechanikos.

2018-11-07
Panevėžio r.
Noriu