Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Naudojimosi taisyklės

Interneto svetainės naudojimo taisyklės
 
Ši interneto svetainė yra valdoma VšĮ „Darbui pasirengęs“ (taip pat šią bendrovę dokumente žymi žodžiai „mes“, mūsų“ arba „mus“). Tai yra viešoji įstaiga, registruota Lietuvoje, kuriai suteiktas juridinio asmens kodas 304106833. Buveinės ir korespondencijos adresas: Labdarių g. 5, 01120 Vilnius, Lietuva. Prieš naudojantis mūsų interneto svetaine, iš pradžių prašome atidžiai perskaityti šias taisykles. Jeigu Jūs naudojatės šia interneto svetaine, tai reiškia, jog sutinkate su pateiktomis taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote užsiregistruoti sistemoje, ar ne. Jeigu nesutinkate su pateiktomis taisyklėmis, nesinaudokite mūsų interneto svetaine.
 
Paslaugų įsigijimas
Mūsų interneto svetainėje bet kokiam paslaugų įsigijimui galios mūsų Pardavimo taisyklės.
 
Prieiga
Naudotojams, kurie nesilaiko toliau pateiktų sąlygų, pasiliekame teisę panaikinti prieigą prie šios interneto svetainės.
 
Turinys
Visos informacijos, pateikiamos mūsų interneto svetainėje (ir distanciniuose mokymuose interneto pagalba bei mokomojoje medžiagoje, prie kurios yra suteikiama prieiga mūsų interneto svetainės pagalba), intelektinės nuosavybės teisės ir autoriaus teisės priklauso mums arba mūsų licencijų išdavėjams, nebent yra nurodoma kitaip. Jūs galite iš mūsų interneto svetainės (arba iš distancinių mokymų interneto pagalba, prie kurių prisijungiama per mūsų interneto svetainę) atsisiųsti ir atsispausdinti informacijos ištraukas, kurios yra skirtos asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Draudžiama bet kokias informacijos iš mūsų interneto svetainės ištraukas naudoti bet kokiems kitiems tikslams. Įmonė pasilieka visas teises į informaciją ir medžiagą, pateikiamą mūsų svetainėje, kurios nėra aiškiai suteikiamos pagal šias taisykles.
Draudžiama be mūsų išankstinio raštiško sutikimo perkelti, atkurti arba saugoti bet kokias mūsų interneto svetainės dalis bet kokioje kitoje interneto svetainėje arba bet kokioje viešoje ar privačioje (asmeninėje) elektroninėje duomenų paieškos sistemoje. Mūsų interneto svetainėje informacija yra pateikiama tokia, kaip yra (nekeičiant), be jokių sąlygų, garantijų ar bet kokio kito pobūdžio išlygų.
Mūsų interneto svetainės turinys yra tik bendrojo pobūdžio ir neturi būti laikomas patarimais, kuriais turite vadovautis. Prieš nuspręsdami imtis arba nesiimti veiksmų pagal mūsų interneto svetainėje pateiktą turinį, rekomenduojame pasitarti su profesionalu arba specialistu. Mes dedame visas pastangas atnaujinti mūsų interneto svetainėje pateikiamą informaciją, bet neprisiimame jokios atsakomybės ir nusuteikiame jokių garantijų, nei aiškiai išreikštų, nei numanomų, dėl interneto svetainėje pateikiamos informacijos tikslumo, išbaigtumo ar naujumo.
 
Trečiųjų šalių interneto svetainės
Mūsų interneto svetainėje nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines yra pateikiamos tik Jūsų patogumui. Jeigu norėsite pasinaudoti šiomis nuorodomis, išeisite iš mūsų interneto svetainės. Mes neperžiūrime visų šių trečiųjų šalių interneto svetainių ir nekontroliuojame bei neprisiimame atsakomybės už šias interneto svetaines, jų turinį ar pasiekiamumą. Taip pat mes nepatvirtiname ir neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių interneto svetainių ar bet kokios jose pateikiamos medžiagos arba rezultatų, gautų naudojant šias interneto svetaines. Jeigu nuspręsite per mūsų interneto svetainę prisijungti prie bet kokios trečiosios šalies interneto svetainės, tuo atvėju Jūs pilnai prisiimsite su tuo susijusią riziką.
 
Pasiekiamumas
Mes visada siekiame, kad mūsų interneto svetainė būtų visuomet Jums pasiekiama. Mes neprisiimame susijusios atsakomybės, jeigu bet kokiu metu ar bet kokiam laikotarpiui mūsų interneto svetainė bus nepasiekiama ar neveiks (dėl bet kokios priežasties).
 
Informacija apie lankytoją ir lankytojo elgesys
Bet kokia medžiaga ar informacija, kurią įkeliate arba paskelbiate šioje interneto svetainėje, išskyrus asmeninę identifikavimo informaciją, pateiktą pagal mūsų Privatumo taisykles, bus laikoma nekonfidencialia. Mes tokios informacijos atžvilgiu neprisiimsime jokių susijusių įsipareigojimų.
Mes ir mūsų dizaineriai galės kopijuoti, skelbti, platinti, įtraukti ir kitais būdais naudoti tokią informaciją ir visus susijusius duomenis, paveikslus, garsinę ar tekstinę informaciją bei kitą įtrauktą medžiagą bet kokiems ir visiems komerciniams ir nekomerciniams tikslams.
Naudotojams draudžiama skelbti arba perkelti į mūsų interneto svetainę arba iš jos bet kokią grėsmę keliančią, šmeižiančią, nepadorią ar panašią informaciją. Prieš pateikdami susijusią informaciją, privalote pasirūpinti visomis reikalingomis licencijomis ir/arba leidimais. Mes pasiliekame teisę šalinti iš interneto svetainės visą informaciją, kurią laikome netinkama ar nepriderama.
Mes visapusiškai bendradarbiaujame su visomis teisėsaugos institucijomis ir vykdome teismo sprendimus, pagal kuriuos reikia atskleisti bet kokio asmens, skelbiančio netinkamą informaciją, tapatybės duomenis ar nustatyti tokio asmens buvimo vietą.
 
Virusai ir saugumas
Mes negarantuojame, kad mūsų interneto svetainė bus saugi ir be virusų. Jūs esate atsakingi už sistemas, programinę įrangą ir ryšį, naudojamus prieigai prie interneto svetainės. Jūs turite naudoti savo nuo virusų apsaugančią programinę įrangą.
Draudžiama tyčia netinkamai naudotis mūsų interneto svetaine įkeliant į ją virusus, Trojos arklius, kirminus, logikos bombas ar kitą medžiagą, kuri yra kenksminga ar technologiškai žalinga. Draudžiama neleistinu būdu ar neturint tam leidimo bandyti prisijungti prie mūsų interneto svetainės, serverio, kuriame yra laikoma mūsų interneto svetainė, ar bet kokio kito serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, prijungtos prie mūsų interneto svetainės.
Draudžiama bandyti įsiveržti į mūsų interneto svetainę naudojant atakas arba išplėstines atakas, kurios sutrikdo internetinės svetainės darbą ir paslaugos teikimą. Remiantis Lietuvos Respublikos kibernetinės saugos įstatymu Nr. XII-1428 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=492070&p_tr2=2) , tokie veiksmai yra laikomi baudžiamaisiais nusikaltimais. Apie visus tokio pobūdžio veiksmus ir pažeidimus informuojame teisėsaugą, su ja bendradarbiaujame ir atskleidžiame nusikaltusiųjų asmenų tapatybę ir kitą turimą informaciją.
 
Informacija apie slapukų („Cookies“) naudojimą
SVARBI INFORMACIJA
Kai lankotės Workready.lt interneto svetainėje ir Jūsų naršyklės nustatymai leidžia priimti slapukus, tai reiškia, jog norite naudoti Workready.lt siūlomus produktus bei paslaugas. ir kad Jūs sutinkate su mūsų slapukų naudojimu bei kitomis technologijomis, kurios padeda perduoti slapukus, kaip nurodyta šiame pranešime ir mūsų privatumo taisyklėse.
Žemiau pateikiama informacija, kaip keisti naudojamos naršyklės nustatymus, kad būtų gaunama informacija apie naujus slapukus ir kaip juos visus išjungti.
 
Kas yra slapukas („cookie“)?
Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia interneto naršyklei, o šią informaciją naršyklė išsaugo. Tada kiekvieną kartą, kai naršyklėje yra aktyvuojama serverio interneto svetainė, informacija yra siunčiama atgal į serverį. Tokiu būdu interneto svetainės serveris gali atpažinti ir sekti interneto naršyklę.
 
Kaip mes naudojame slapukus („cookies“)?
Mes interneto svetainėje galime naudoti tiek vienai sesijai skirtus, tiek ir ilgalaikius slapukus. Sesijos slapukai bus naudojami: Jūsų stebėjimui, kol naršysite interneto svetainėje. Ilgalaikiai slapukai bus naudojami tam, kad mūsų interneto svetainė galėtų Jus atpažinti sekančio apsilankymo metu ir suteikti Jums individualiai pritaikytą paslaugą. Uždarius naršyklę sesijos slapukai bus ištrinami iš Jūsų kompiuterio. Ilgalaikiai slapukai liks saugomi Jūsų kompiuteryje tol, kol juos ištrinsite, arba tol, kol pasibaigs jų nustatytoji veikimo trukmė.
Siekdami analizuoti duomenis apie naudojimąsi šia interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ teikiamas paslaugas. „Google Analytics“ paslaugų pagalba, pagal naudotojų kompiuteriuose laikomus slapukus, surenkama statistinė bei kita informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine. Su mūsų interneto svetainės naudojimusi susijusi informacija yra naudojama ataskaitų ruošimui. Ši informacija bus laikoma „Google“ sistemoje. Su „Google“ sistemos privatumo politika galite susipažinti interneto svetainėje adresu:
http://www.google.com/privacypolicy.html.
Naudodami šią interneto svetainę Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad mūsų apie Jus surinkta informacija (įskaitant informaciją, susijusią su mūsų paslaugų užsakymu) retkarčiais gali būti perduodama, laikoma ir apdorojama už Europos ekonominės erdvės ribų, kur šių duomenų laikymui arba apdorojimui mes naudojame debesijos programas, debesijos duomenų bazes arba trečiosios šalies paslaugos teikėjus.
 
Slapukai ir naršyklės nustatymai
Dauguma naršyklių leidžia Jums atmesti visus slapukus, o kitos naršyklės leidžia Jums atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Pavyzdžiui, naudojant „Internet Explorer“ interneto naršyklę, galite spausti parinktis „Įrankiai“ („Tools“), „Interneto parinktys“ („Internet Options“), „Privatumas“ („Privacy“) ir tada slankiu pasirinkimo įrankiu pasirinkti „Blokuoti visus slapukus („Block all cookies“). Tokiu būdu atmesite visus slapukus. Tačiau jeigu užblokuosite visus slapukus, tai neigiamai paveiks daugumos interneto svetainių, įskaitant ir šią, naudojimo savybes.
 
Privatumas
Detalios mūsų Privatumo ir slapukų taisyklės bei informacija apie tai, kaip mes tvarkysime ir apdorosime Jūsų asmeninius duomenis, pateikiama mūsų interneto svetainėje, skyriuje Privatumo taisyklės.
 
Atsakomybė
Laikantis teisės aktuose ir įstatymuose nustatytų apribojimų, mes (ir bet kurios mūsų grupės įmonės ir tarnautojai, vadovai, darbuotojai, akcininkai, subrangovai arba bet kurių iš jų atstovai) neprisiima jokių įsipareigojimų ir atsakomybės (įskaitant, be apribojimų, už aplaidumą) dėl bet kokio masto ar pobūdžio nuostolius ar žalą, kurią lėmė arba kuri atsirado dėl šios interneto svetainės naudojimo.
Mes neatsisakome ir nebandome jokiais būdais apriboti savo atsakomybės:
X už asmeninius sužalojimus arba mirties atvejus, kuriuos lėmė mūsų aplaidumas;
X už bet kokį dalyką, kurio atžvilgiu negalime atsisakyti ar bandyti panaikinti mūsų atsakomybės, jeigu tai būtų neteisėta; arba
X už sukčiavimą ar nesąžiningą klaidinimą.
Taikant aukščiau pateiktas išimtis/apribojimus, mes nebūsime atsakingi naudotojams už jokius netiesioginius arba pasekmėje atsiradusius nuostolius, arba bet kokio pobūdžio pažeidimus, kurie atsirado arba kurių priežastis buvo teisės pažeidimas (įskaitant aplaidumą), sutarties sąlygų pažeidimas ar kiti būdai (net ir numanomi), už bet kokį pajamų arba pelno praradimą, verslo praradimą, pelno pagal sutartis praradimą, numatytų santaupų praradimą, prarastas trečiosios šalies išlaidas ir/arba duomenų, valdymo arba Jūsų įmonės laiko praradimą.
 
Susiejimas
Dėl naršymo mūsų interneto svetainėje, mes su jumis susitariame dėl toliau pateiktų sąlygų:
i. Jūs galite prisijungti prie mūsų interneto svetainės, tačiau su sąlyga, kad tai darysite sąžiningai, nekenkdami mūsų reputacijai ir netinkamai ja nepasinaudodami;
ii. Jūs neprisijungsite tokiu būdu, kuris leistų manyti, kad iš Jūsų pusės egzistuoja bet kokio tipo ryšys, patvirtinimas ar pritarimas, kai tokio nėra; ir
iii. Draudžiama mūsų interneto svetainės ar bet kokios jos dalies perkėlimui naudoti nuorodas. Taip pat draudžiama bet kokiais kitais būdais perkelti mūsų svetainėje arba joje pateikiamą informaciją, kaip priklausančią kitai interneto svetainei. Mes pasiliekame teisę be įspėjimo atšaukti teisę prisijungti prie mūsų interneto svetainės. Jeigu mūsų interneto svetainėje pateikiamą turinį norite naudoti bet kokiu kitu būdu, nei išdėstyta aukščiau, prašome su mumis susisiekti elektroniniu paštu. Adresas: info@workready.lt.
 
Bendrosios nuostatos
Mes turime teisę retkarčiais peržiūrėti ir keisti pateiktas taisykles. Prisijungus prie mūsų interneto svetainės Jums bus taikomos galiojančios taisyklės.
Jeigu bet kuri kompetentinga institucija nustato, kad bet kuri šių sąlygų nuostata yra negaliojanti arba neįgyvendinama (tiek pilnai, tiek dalinai), tai nepaveiks kitų šių taisyklių nuostatų bei likusių susijusių nuostatų.
Šioms taisyklėms (įskaitant taisykles, susijusias su bet kokiais nesutartiniais įsipareigojimais) galios ir jos bus aiškinamos pagal Lietuvos teisę bei taikant išimtinę Lietuvos teismų jurisdikciją.
 
Paskelbta: 2016 m. balandžio 7 d.