Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Pardavimo taisyklės

Paslaugų pardavimo taisyklės
Ši interneto svetainė valdoma VšĮ „Darbui pasirengęs“ (taip pat šią bendrovę dokumente žymi žodžiai „mes“, mūsų“ arba „mus“). Tai yra viešoji įstaiga, registruota Lietuvoje, kuriai suteiktas juridinio asmens kodas 304106833. Buveinės ir korespondencijos adresas: Labdarių g. 5, 01120 Vilnius, Lietuva. Pateiktos taisyklės galioja visiems užsakymams, kuriuos klientas („jūs“) pateiksite per šią interneto svetainę, ir sudaro visą bei vienintelį mūsų susitarimą. Prieš užsakant bet kokius profesinius mokymus ar kvalifikacijos kėlimo programas ar kitas mūsų interneto svetainėje pateiktas paslaugas („Paslaugos“), iš pradžių prašome atidžiai perskaityti šias taisykles ir instrukcijas. Privalote suprasti, kad užsakydami bet kokias mūsų interneto svetainėje pateiktas paslaugas, jūs sutinkate su šiomis taisyklėmis ir instrukcijomis. Jums atsisakius patvirtinti šias taisykles ir instrukcijas, Jūs negalėsite užsisakyti paslaugas iš mūsų interneto svetainės.
 
Mūsų interneto svetainės naudojimas
Interneto svetainės naudojimui galioja mūsų pateiktos interneto svetainės naudojimo taisyklės ir instrukcijos. Prašome skirti laiko ir jas perskaityti. Visiems asmenims, nesilaikantiems aukščiau nurodytų naudojimo taisyklių ir instrukcijų, mes pasiliekame teisę blokuoti prieigą prie šios interneto svetainės (ir Paslaugų). Esant tokioms aplinkybėms nebus grąžinami pinigai už Paslaugas, kurios Jums nebebus teikiamos.
 
Užsakymo pateikimas
Prieš pateikdami užsakymą mūsų svetainėje privalote užsiregistruoti. Tik registruoti vartotojai galit pateikti mūsų interneto svetainėje parduodamų Paslaugų užsakymą. Po Paslaugų užsakymo mes atsiųsime Jums elektroninį užsakymo patvirtinimo laišką, kuriame bus nurodoma pateikto užsakymo būklė ir informuojama kaip toliaus naudotis mūsų svetaine ir paslaugomis. Tarp mūsų sudaryta susaistanti sutartis įsigalioja po sėkmingos Jūsų registracijos mūsų svetainėje ir patvirtinančio elektroninio laiško gavimo apie sėkmingą registraciją mūsų svetainėje.
Visi užsakymai yra vykdomi priklausomai nuo paslaugų teikimo galimybių ir mes pasiliekame teisę atšaukti bet kurį užsakymą dėl bet kokios priežasties. Jeigu mes atšauksime užsakymą (dėl bet kokios priežasties), kaip galėdami greičiau jus apie tai informuosime.
 
Aprašymas
Mūsų elektroniniame laiške su Jūsų užsakymo santrauka bus pateiktas Paslaugų aprašymas. Visi kiti aprašymai ir bet kokios Paslaugų specifikacijos, su Paslaugomis susijusi reklaminė ir apžvalgos informacija, rodoma mūsų interneto svetainėje, yra publikuojami ir išleidžiami tik su vienu tikslu – pristatyti preliminarią teikiamų paslaugų idėją. Ši informacija nėra tarp mūsų sudaromos sutarties dalis.
Prašome peržiūrėti elektroninį laišką su Paslaugų užsakymo santrauka ir įsitikinti, kad Paslaugos atitinka Jūsų pageidavimus. Suteiktos paslaugos gali neesminiais aspektais skirtis nuo mūsų interneto svetainėje pateiktos informacijos. Nepriklausomai nuo kitos, šiose taisyklėse pateiktos informacijos, mes galime atlikti bet kokius dizaino arba Paslaugų pakeitimus, kurie yra reikalingi siekiant užtikrinti, kad patenkinami visi taikomi saugos, įstatymų ar reglamentų numatyti reikalavimai, kartu užtikrinant, kad reikšmingai nepablogės teikiamų Paslaugų kokybė.
 
Paslaugų kainos
Paslaugų kaina(-os) yra nurodoma(-os) mūsų interneto svetainėje, kai užsiregistruojate ir pateikiate užsakymą. Nebent yra nurodoma kitaip, visos kainos mūsų interneto svetainėje yra pateikiamos eurais įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM). Gali būti taikomi papildomi administraciniai mokesčiai.
 
Visos kainos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
Mūsų interneto svetainėje yra siūloma daug Paslaugų ir nepaisant visų mūsų pastangų, visada lieka tikimybė, kad kai kurių, mūsų interneto svetainėje pateiktų Paslaugų aprašymas ar kaina, gali būti neteisinga. Net jeigu priėmėme Jūsų užsakymą, mes neprivalėsime teikti Paslaugų už neteisingai nurodytą Paslaugos kainą. Tokiu atveju susisieksime su Jumis ir Jūs turės pasirinkimą – susigrąžinti pinigus arba mokėti už paslaugas pakoreguotą (tikrąją) kainą.
 
Mokėjimas
Jūsų užsakymo apdorojimas pradedamas tik po to, kai mes gauname pilną Jūsų apmokėjimą už visas Paslaugas. Mokėjimas už paslaugas gali būti vykdomas per mūsų trečiosios šalies mokėjimo tarpininką (kurį mes karts nuo karto galime keisti), ir naudojant mokėjimo būdus, nurodytus užsakymo proceso metu, prieš jūsų užsakymo patvirtinimą. Mes mokėjimą gausime po to, kai minėtasis mokėjimo tarpininkas patvirtins apmokėjimo gavimą.
 
Atšaukimas
Visais vartotojo teisių klausimais Jus gali konsultuoja vietinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Šios tarnybos įsakymų, nurodymų, sprendimų neįtakos šioje sutartyje pateiktos taisyklės. Jeigu esate klientas, Jūs turite įstatymų numatytą teisę atšaukti sutartį toliau nurodytais laikotarpiais: Pradėdami teikti savo užsakymą ir/ar gavus mūsų patvirtinantį elektroninį laišką; ir Per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Jūs galite atšaukti savo Paslaugų sutartį per aukščiau nurodytą laikotarpį mus informuodami raštu apie tokį savo norą.
Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad aiškiai pasirinkus Paslaugas, kurios teikiamos laiku patenkančiu į aukščiau numatytą atšaukimo laikotarpį, prasidėjus Paslaugų teikimui Jūsų teisė atšaukti užsakymą nebegalima. Nepriklausomai nuo to, ar esate klientas, jūs galite atšaukti bet kurį Paslaugų (ar jų dalies) užsakymą ir bet kada susigrąžinti pinigus 30 darbo dienų laikotarpyje, prieš prasidedant tokių Paslaugų (ar jų dalies) teikimui. Iš grąžinamos sumos bus išskaičiuojama administravimo mokesčiai mūsų ir/ar mūsų partnerių objektyviosios išlaidos patirtos atšaukus Paslaugų užsakymą.
Jeigu per dvylika (12) mėnesių nuo Paslaugų užsakymo datos Jūs nepasinaudojate mūsų svetainėje įsigytomis paslaugomis, mes pasiliekame teisę negražinti visų, už įsigytas paslaugas sumokėtų sumų. Paslaugų užsakymas yra atšaukiamas ir nebus vykdomas.
Jeigu užsakymas buvo atšauktas šiame skirsnyje aprašytu būdu, mokestis už Paslaugas nebus grąžinamas.
VšĮ „Darbui pasirengęs“ pasilieka teisę atšaukti arba atidėti profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokymus. Jeigu nepavyksta rasti jums tinkamos, alternatyvios vietos ar mokymų datos, galėsite susigrąžinti visą už Paslaugas sumokėtą sumą, išskyrus paslaugos administravimo mokesčius jeigu tokie buvo taikomi užsakomai paslaugai.
 
Privatumas

Detalios mūsų Privatumo politikos taisyklės bei informacija apie tai, kaip mes tvarkysime ir apdorosime jūsų asmeninius duomenis, pateikiama mūsų interneto svetainėje, skyriuje Privatumo taisyklės.
 
Atsakomybė
Laikantis teisės aktuose ir įstatymuose nustatytų apribojimų, mes (ir bet kurios mūsų grupės įmonės ir tarnautojai, vadovai, darbuotojai, akcininkai, subrangovai arba bet kurių iš jų atstovai) neprisiimame jokių įsipareigojimų ir atsakomybės dėl bet kokio masto ar pobūdžio nuostolių ar žalos, kurią lėmė arba kuri atsirado dėl Paslaugų naudojimo.
Mes neatsisakome ir nebandome jokiais būdais apriboti savo atsakomybės toliau aprašytais atvejais:
X už asmeninius sužalojimus arba mirties atvejus, kuriuos lėmė mūsų aplaidumas;
X už bet kokį dalyką, kurio atžvilgiu negalime atsisakyti ar bandyti panaikinti mūsų atsakomybės, jeigu tai būtų neteisėta; arba
X už sukčiavimą ar nesąžiningą klaidinimą.
Taikant aukščiau pateiktas išimtis/apribojimus, mes nebūsime atsakingi už jokius netiesioginius arba pasekmėje atsiradusius nuostolius, arba bet kokio pobūdžio pažeidimus, kurie atsirado arba kurių priežastis buvo teisės pažeidimas (įskaitant aplaidumą), sutarties sąlygų pažeidimas ar kiti būdai (net ir numanomi), už bet kokį pajamų arba pelno praradimą, verslo praradimą, pelno pagal sutartis praradimą, numatytų santaupų praradimą, prarastas trečiosios šalies išlaidas ir/arba duomenų, valdymo arba prastovos nuostolius.
Teikiamoms Paslaugos nesuteikiame jokių kitų įsipareigojimų, garantijų ar prievolių. Mes papildomai neprisiimame jokių įsipareigojimų, sąlygų ar garantijų, kurie gali būti numanomi ar įtraukti į šias taisykles pagal įstatus, bendrosios teisės aktus ar kitu būdu, kiek tai leidžia įstatymai. Tai reiškia, kad mes neprisiimame atsakomybės ir neužtikriname, jog Paslaugos tinka Jūsų numatytiems tikslams, ir nesuteikiame jokių garantijų, kad naudojantis mūsų Paslaugomis pasieksite bet kokius konkrečius rezultatus.
 
Nuo mūsų valios nepriklausantys įvykiai
Mes neprisiimame atsakomybės už jokių mūsų įsipareigojimų nevykdymą ar pavėluotą vykdymą, jeigu tai lėmė „nuo mūsų valios nepriklausantis įvykis“. Nuo mūsų valios nepriklausantis įvykis nurodo bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio mes pagrįstai negalime suvaldyti, įskaitant be apribojimo, serverių gedimus, programinės įrangos problemas, streikų ir lokautų periodus arba bet kokius kitus, pramoninius trečiųjų šalių veiksmus, pilietinius neramumus, invaziją, teroristines atakas arba jų grėsmę, karą (paskelbtą arba ne), karo grėsmę arba pasiruošimą karui, gaisrus, sprogimus, audras, potvynius, žemės drebėjimus, įgriuvas, epidemijas ar kitas stichines nelaimes, arba viešųjų ar privačių telekomunikacijų tinklų trikdžius.
 
Mūsų teisė keisti šias taisykles
Mes galime toliau nurodytomis aplinkybėmis karts nuo karto peržiūrėti šias pateiktas taisykles bei atlikti:
X iš klientų priimamų mokėjimų būdų pakeitimus;
X pakeitimus susijusių su įstatymų ir reglamentų reikalavimais; arba
X bet kokių kitų mūsų darbo ar paslaugų teikimo procesų pakeitimus.
Kiekvieną kartą, kai užsisakote iš mūsų Paslaugas, tarp mūsų sudarytai sutarčiai bus taikomos tuo metu galiojančios taisyklės.
 
Bendrosios nuostatos
Mes visada siekiame užtikrinti, kad mūsų interneto svetainė yra visada Jums prieinama ir pasiekiama. Jeigu bet kada mūsų interneto svetainė yra nepasiekiama bet kokį laiko tarpą (dėl bet kokios priežasties), mes nebūsime už tai atsakingi. Jeigu bet kuri kompetentinga institucija nustato, kad bet kuri šių taisyklių nuostata yra negaliojanti arba neįgyvendinama (tiek pilnai, tiek dalinai), tai nepaveiks kitų šių taisyklių nuostatų bei likusių susijusių nuostatų. Šioms taisyklės ir instrukcijos (įskaitant taisykles ir instrukcijas, susijusias su bet kokiais nesutartiniais įsipareigojimais) galios ir jos bus aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę bei taikant išimtinę Lietuvos teismų jurisdikciją.
Jeigu nesate klientai, šios taisyklės ir bet kuris dokumentas, į kurį aiškiai yra nukreipiama taisyklėse, įskaitant mūsų Privatumo taisykles ir Naudojimo taisykles, yra laikomi pilnu susitarimu tarp Jūsų ir mūsų, ir toks susitarimas panaikina bei yra laikomas viršesniu už visus ankstesnius su Paslaugomis susijusius, tiek žodinius, tiek raštiškus susitarimus, pažadus, garantijas ir įsipareigojimus. Jūs patvirtinate, kad sudarydami sutartį dėl Paslaugų nesivadovavote jokiais teiginiais, įsipareigojimais, užtikrinimais ar garantijomis, kurie nėra išdėstyti sutartyje.
 
Paskelbta: 2016 m. balandžio 7 d.