Registruokitės ir gaukite geriausius pasiūlymus

Nemokamai

Privatumo taisyklės

Privatumo taisyklės
VšĮ „Darbui pasirengęs“, juridinio asmens kodas 304106833, korespondencijos adresas Labdarių g. 5, Vilnius LT-01120 (toliau – Bendrovė) privatumo politika nustato ir informuoja Bendrovės klientus, kokius asmens duomenis Bendrovė renka ir kaip juos tvarko.

Naudojimo nuostatai
Naudodamiesi internetine svetaine workready.lt (toliau – Internetinė svetainė), Jūs sutinkate su ir įsipareigojate laikytis joje skelbiamų taisyklių, šios privatumo politikos bei pardavimo ir naudojimosi internetine svetaine sąlygų. Jeigu Jūs nesutinkate laikytis šių dokumentų, Jūs neturėtumėte naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei šia Internetine svetaine.

Asmens duomenų naudojimas
Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos sritį, Bendrovė renka šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą ir amžių, adresą,  telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, užimtumą kompiuterio ar kitos techninės įrangos IP adresą. Surinktus Jūsų duomenis Bendrovė saugo 2 (du) metus nuo Jūsų santykių su Bendrove pabaigos tam, kad Jums praneštumėme Bendrovės naujienas, jeigu Jūs to pageidaujate. Bendrovė įprastai Jūsų asmens duomenų neatskleidžia jokiems duomenų gavėjams. Tačiau Jūsų asmens duomenys, gali būti atskleisti kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Bendrovė deda visas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugūs ir nepatektų į nesąžiningų asmenų rankas. Todėl su šiais duomenimis gali susipažinti tik apmokyti asmenys, kuriems tai yra būtina, siekiant atlikti savo darbo funkcijas.

Asmens duomenų naudojimo atšaukimas
Tuo atveju, jeigu Jūs pageidaujate susipažinti su informacija, susijusia su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, šiuos duomenis ištaisyti ar jų tvarkymą nutraukti, prašome kreiptis el. paštu info@workready.lt, telefonu arba atvykus į Bendrovės buveinę. Atitinkami veiksmai bus atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. Jeigu šie veiksmai neprieštarauja teisės aktams, reguliuojantiems Bendrovės veiklą, jie neatlyginamai gali būti vykdomi ne dažniau, nei kartą per kalendorinius metus.

Slapukų naudojimas (cookies)
Naudojantis šia Interneto svetaine, Jūsų galiniame įrenginyje yra automatiškai patalpinami būtinieji bei funkciniai slapukai („cookies“). Be šių slapukų pagalbos, Interneto svetainės veikimas yra neįmanomas, todėl, jeigu nepageidaujate, kad Jūsų įrenginyje būtų patalpinti slapukai, prašome nesinaudoti šia Interneto svetaine

Atsakomybė
Interneto svetainėje yra pateiktos nuorodos į kitų asmenų valdomas interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakinga už kitų asmenų internetinių puslapių turinį ar jų veikimą.
Ši privatumo politika gali būti keičiama bet kuriuo metu, o bet kokie jos pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai jie yra paskelbti Interneto svetainėje. Tuo atveju, jeigu Bendrovė manys, kad privatumo politikos pakeitimai yra esminiai, apie juos bus atskirai pranešta Interneto svetainėje ar kitais būdais.

Paskelbta: 2016-04-07